PRI مخابراتی

PRI مخابراتی

PRI مخابراتی دارای ضبط مكالمات تلفني با قابليت پخش همزمان (تلفن هاي آنالوگ و ديجيتال). و نمايش داخليها و امکان گزارش گيري به تفکيک داخلي هاي پرسنل و همچنین دارای ضبط و ثبت تمامي تماس هاي ورودي ، خروجي و ميس کال قابلیت های سيستم ضبط مکالمات ثبت و نمايش همزمان مشخصات تماس(شماره و نام طرف […]
بیشتر بخوانید PRI مخابراتی
سيستم ضبط مکالمات شانزده کاناله

سيستم ضبط مکالمات شانزده کاناله

سيستم ضبط مکالمات شانزده کاناله که دارای نرم افزار تحت وب جهت کنترل از راه دور توسط کامپیوتر یا موبایل و همچنین نرم افزار ارتباط با مشتری جهت پیگیری امور مشتریان (CRM) و امکان ضبط مكالمات تلفني با قابليت پخش همزمان (تلفن هاي آنالوگ و ديجيتال) و نمايش داخليها و امکان گزارش گيري به تفکيک […]
بیشتر بخوانید سيستم ضبط مکالمات شانزده کاناله
سيستم ضبط مکالمات هشت کاناله

سيستم ضبط مکالمات هشت کاناله

سيستم ضبط مکالمات هشت کاناله که دارای نرم افزار تحت وب جهت کنترل از راه دور توسط کامپیوتر یا موبایل و همچنین نرم افزار ارتباط با مشتری جهت پیگیری امور مشتریان (CRM) و امکان ضبط مكالمات تلفني با قابليت پخش همزمان (تلفن هاي آنالوگ و ديجيتال) و نمايش داخليها و امکان گزارش گيري به تفکيک […]
بیشتر بخوانید سيستم ضبط مکالمات هشت کاناله
سيستم ضبط مکالمات چهار کاناله

سيستم ضبط مکالمات چهار کاناله

سيستم ضبط مکالمات چهار کاناله که دارای نرم افزار تحت وب جهت کنترل از راه دور توسط کامپیوتر یا موبایل و همچنین نرم افزار ارتباط با مشتری جهت پیگیری امور مشتریان (CRM) و امکان ضبط مكالمات تلفني با قابليت پخش همزمان (تلفن هاي آنالوگ و ديجيتال) و نمايش داخليها و امکان گزارش گيري به تفکيک […]
بیشتر بخوانید سيستم ضبط مکالمات چهار کاناله
سيستم ضبط مکالمات دو کاناله

سيستم ضبط مکالمات دو کاناله

سيستم ضبط مکالمات دو کاناله که دارای نرم افزار تحت وب جهت کنترل از راه دور توسط کامپیوتر یا موبایل و همچنین نرم افزار ارتباط با مشتری جهت پیگیری امور مشتریان (CRM) و امکان ضبط مكالمات تلفني با قابليت پخش همزمان (تلفن هاي آنالوگ و ديجيتال) و نمايش داخليها و امکان گزارش گيري به تفکيک […]
بیشتر بخوانید سيستم ضبط مکالمات دو کاناله