نگهداری و پشتیبانی شبکه

ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی از سخت افزار Client ها

ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات سوئیچ و روتر

ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات اتاق سرور

ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات Passive شبکه …

ارائه سرویس دوره ای جهت تجهیزات اتاق سرور

ارائه سرویس دوره ای ماهانه به تمام Clientها

مشاوره در انتخاب و خرید تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

نگهداری سخت‌افزارها و تجهیزات شبکه

کنترل دائمی سخت افزارها و نرم افزار ها برای کاهش بروز مشکلات.

توسعه و راه اندازی تجهیزات شبکه

به روز رسانی شبکه از نظر سخت افزاری و نرم افزاری .

بررسی وضعیت و توسعه شبکه از نقطه نظر ارتباط با اینترنت.

نگهداری و پشتیبانی از سرویس های نصب و راه اندازی شده

برنامه زمان بندی تهیه و تعیین زمان بر گرداندن نسخه پشتیبان

کنترل ترافیک شبکه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی

کنترل سرویس های نصب شده بروی سرور و تهیه گزارش

ارائه خدمات کابل کشی و داکت کشی و ایجاد نود های جدید در شبکه

نگهداری تجهیزات ارتباطی WAN

کنترل داکت ها – کابل ها و مسیرهای شبکه و رفع عیوب آن

ارائه سرویس دوره ای جهت تجهیزات اکتیو و پسیو

تهیه نقشه کابل کشی شبکه

mobile
تمامی حقوقی مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد

Search