تلفن بی سیم پاناسونیکkxwt115

تلفن بی سیم پاناسونیکkxwt115

تلفن بی سیم پاناسونیکkxwt115 یک تلفن بی سیم پاناسونیک DECT با صفحه نمایش 1.8 اینچی می باشد. این تلفن بیسیم پاناسونیک قابلیت حذف نویز را دارا می باشد. این تلفن دارای 3 کلید نرم افزاری می باشد. این گوشی امکان ذخیره سازی تماس ورودی و تماس خروجی را دارا می باشد. ابعاد این گوشی 48 […]
بیشتر بخوانید تلفن بی سیم پاناسونیکkxwt115
تلفن بی سیم پاناسونیکkxudt131

تلفن بی سیم پاناسونیکkxudt131

تلفن بی سیم پاناسونیکkxudt131 یک تلفن بی سیم پاناسونیک DECT با صفحه نمایش 1.8 اینچی و رنگی و با امکان بلوتوث می باشد. این گوشی dect قابلیت لرزش (vibration) در زمان تماس را دارا می باشد. این تلفن بیسیم پاناسونیک قابلیت حذف نویز را دارا می باشد. این تلفن دارای 12 کلید انعطاف پذیر و […]
بیشتر بخوانید تلفن بی سیم پاناسونیکkxudt131
تلفن بی سیم پاناسونیکkxudt121

تلفن بی سیم پاناسونیکkxudt121

تلفن بی سیم پاناسونیکkxudt121 یک تلفن بی سیم پاناسونیک DECT با صفحه نمایش 1.8 اینچی و رنگی و با امکان بلوتوث می باشد. این گوشی dect قابلیت لرزش (vibration) در زمان تماس را دارا می باشد. این تلفن بیسیم پاناسونیک قابلیت حذف نویز را دارا می باشد. این تلفن دارای 12 کلید انعطاف پذیر و […]
بیشتر بخوانید تلفن بی سیم پاناسونیکkxudt121
تلفن بی سیم پاناسونیکkxudt111

تلفن بی سیم پاناسونیکkxudt111

تلفن بی سیم پاناسونیکkxudt111 یک تلفن بی سیم پاناسونیک DECT با صفحه نمایش 1.8 اینچی و رنگی می باشد. این گوشی dect قابلیت لرزش (vibration) در زمان تماس را دارا می باشد. این تلفن بیسیم پاناسونیک قابلیت حذف نویز را دارا می باشد. این تلفن دارای 12 کلید انعطاف پذیر و 2 کلید نرم افزاری می […]
بیشتر بخوانید تلفن بی سیم پاناسونیکkxudt111
تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca364

تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca364

تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca364 یک تلفن بی سیم پاناسونیک DECT با صفحه نمایش 1.5 اینچی و رنگی می باشد. این گوشی dect قابلیت لرزش (vibration) در زمان تماس را دارا می باشد و همچنین برای مقاومت در برابر گردو غبار استاندارد Resistant*2 را دارا می باشد. این تلفن بیسیم پاناسونیک قابلیت حذف نویز را دارا [...]
بیشتر بخوانید تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca364
تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca275

تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca275

تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca275 یک تلفن بی سیم پاناسونیک DECT با صفحه نمایش 1.5 اینچی و رنگی می باشد. این گوشی dect قابلیت لرزش (vibration) در زمان تماس را دارا می باشد. این تلفن بیسیم پاناسونیک قابلیت حذف نویز را دارا می باشد و امکان تماس گروهی از ویژگی های دیگر آن می باشد. این […]
بیشتر بخوانید تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca275
تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca175

تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca175

تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca175 یک تلفن بی سیم پاناسونیک DECT با صفحه نمایش 1.5 اینچی و رنگی می باشد. این تلفن بیسیم پاناسونیک قابلیت حذف نویز را دارا می باشد و امکان تماس گروهی از ویژگی های دیگر آن می باشد. این تلفن دارای کلید قابل برنامه ریزی بوده و 2 کلید نرم افزاری می […]
بیشتر بخوانید تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca175
تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca385

تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca385

تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca385 یک تلفن بی سیم پاناسونیک DECT با استاندارد IP65 از نظر مقاومت در برابر گردو غبار و صفحه نمایش 1.8 اینچی و رنگی می باشد و قابلیت استفاده از بلوتوث را دارد و از این سرویس برای انتقال contact می توان استفاده نمود. این تلفن بیسیم پاناسونیک حذف نویز را دارا می […]
بیشتر بخوانید تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca385
تلفن بی سیم DECTپاناسونیکkxtca285

تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca285

تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca285 یک تلفن بی سیم پاناسونیک DECT با صفحه نمایش 1.8 اینچی و رنگی می باشد و قابلیت استفاده از بلوتوث را دارد و از این سرویس برای انتقال contact می توان استفاده نمود. این تلفن بیسیم پاناسونیک حذف نویز را دارا می باشد. این تلفن دارای 3 کلید نرم افزاری بوده […]
بیشتر بخوانید تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca285
تلفن بی سیم DECTپاناسونیکkx-TCA185

تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca185

تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca185 یک تلفن بی سیم پاناسونیک DECT با صفحه نمایش 1.8 اینچی و رنگی می باشد. این تلفن بیسیم پاناسونیک حذف نویز را دارا می باشد. این تلفن دارای 3 کلید نرم افزاری بوده و قابلیت لرزش (vibration) در زمان تماس را دارا می باشد. دفترچه تماس این تلفن قابلیت ذخیره سازی […]
بیشتر بخوانید تلفن بی سیم پاناسونیکkxtca185