کارت تلفنی اپن واکس A400E

کارت تلفنی اپن واکس A400E

کارت تلفنی اپن واکس A400E با ظرفیت 4 پورت FXO یا FXS و یا استفاده به صورت ترکیبی می باشد. کارت Openvox A400E روی اسلات PCI-e قرار می گیرد و تا 4 ماژول تک پورت خط شهری FXO یا داخلی آنالوگ FXS را روی آن می توان قرار داد. جهت اتصال خطوط 4 پورت RJ11 […]
بیشتر بخوانید کارت تلفنی اپن واکس A400E