تاریخچه ویپ

smart ویپ چیست؟ انتقال صدا بر بستر اینترنت پروتک ویپ گفته میشود که از واژه VOIP مختصر شده جملهVoice over internet protocol می باشد. A2BILLINGچیست؟ سیستم های open source سیستم های تجاری داخل کشور نمایندگی ندارند به طور مثال CISCO-AVAYA-POLYCOM-PANASONIC-MITEL-ERICSSON این سیستم هارا به نام سرورهای تجاری مینامند وسیستم های opensource از قبیل ISSABEL-3CX-FREEPBX-FREESWITCH این سرورها ایزو مبتنی بر سرور تلفنی استریسک می باشند به این معنا که زیرساخت و BACKEND همه این ایزوها استریسک می باشد که اصطلاحا کدباز مینامند که کلیه امکانات را با لایسنس و خرید قطعات موردنیاز ارائه میدهند سیستم هایی که ادعای UC:unifed communication به این معناست...

ادامه مطالعه